Regulamin konkursu fryzjerskiego
Dodane przez admin_zsbio dnia Październik 23 2019 17:18:38
Zapraszamy do udziału

w WEWNĄTRZSZKOLNYM KONKURSIE FRYZJERSKIM
„Bal u Pani Jesień”Konkurs odbędzie się w dniu 14.11.2019r o godzinie 9.30 – 11.00
w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie.
Konkurs składa się z jednej konkurencji.
Startujący w konkursie prezentują własny pomysł na pełną charakteryzację modelki z uwzględnieniem fryzury, makijażu i ubioru.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy, a zdobywcy I-, II-, III-ego miejsca otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI

„Bal u Pani Jesień”

REGULAMIN KONKURSU


1. CELE KONKURSU
Pobudzenie i rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów .
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów.
3. Współzawodnictwo i konfrontacja umiejętności zawodowych.
4. Kształcenie przedsiębiorczości i stworzenie szans ludziom młodym,
twórczym i ambitnym, chcącym wykazać się polotem, wyobraźnią,
dobrym gustem i poczuciem estetyki.

• WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. W konkursie uczestniczą uczniowie klas fryzjerskich.
2. Uczestnicy konkursu wykonujący fryzurę na własnych modelach, zobowiązani są do posiadania środków, narzędzi i przyborów fryzjerskich niezbędnych do wykonania fryzury konkursowej.
3. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów dowolnej długości uprzednio przygotowanych.
4. Ubiór i makijaż oraz fryzura modelki powinna stanowić harmonijną całość zgodną z tematem konkursu.
5. Czas na wykonanie stylizacji 90 minut.
6. Zadania konkursowe ocenia Komisja w formie punktacji wyrażoną w skali od 1 do 10 pkt.
7. Finalistą zostaje uczestnik, który zdobył największą ilość punktów.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
Ocenie podlega:
– nowoczesność zastosowanych rozwiązań,
– pomysł i stopień trudności fryzury,
– staranność wykonania,
– walory artystyczne i estetyczne,
– kompozycje kolorystyczne,
– dobór dopinek i ozdób do rodzaju fryzury,
– cała wykreowana postać.
10. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na forum, stronie
szkoły i mediach społecznościowych.
11. Zachowania niezgodne z regulaminem mogą spowodować
dyskwalifikacje zawodnika.
12. NAGRODY
1. Dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce.
2. Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.


Koordynatorzy konkursu:
Elżbieta Jarosławska
Barbara Pieczewska
Marlena Owedyk - Chamska