Nawigacja

Film o szkole

Dziennik elektroniczny

etwinning

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Śpiewaj i ucz się języków obcych

Ostatnie artykuły

Ucz się słówek

Wolne lektury

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Technik Logistyk

Główna Inspekcja Transportu Drogowego

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Projekt

GALERIA

Instagram

Biblioteka

PROJEKT POSTAW
NA DOBRY ZAWÓD

XXVI Zlot Szkół Sienkiewiczowskich

OKE Gdańsk

Poprzednia lokalizacja

Nawigacja

Deklaracja dostęności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I ODZIEŻOWYCH
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W TCZEWIE


Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie dostępnej pod linkiem: http://zsbio.pl/


 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15


 • DANE TELEADRESOWE
  Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie
  ul. Bałdowska 19, 83-110 Tczew
  tel.: 58 531 05 66
  e-mail: sekretariat@zsbio.pl


  STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Linki zamieszczone w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą zdarzyć się sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie.

  2. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 • Cel linku nie zostanie odpowiednio określony.
 • Załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku.
 • Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.


 • 3. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 • Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł.
 • Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany.
 • Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.


 • 4. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.

  5. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.  UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać za pomocą narzędzia dostępności.
  Strony internetowa http://zsbio.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:
 • czytelną czcionkę.
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).


 • PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-15


 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Przybysz
 • E-mail: sekretariat@zsbio.pl


 • DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


  Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza położony jest
  w południowej części miasta. Wjazd na teren Szkoły realizowany jest od strony ulicy Bałdowskiej. Brama wjazdowa zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części kompleksu szkolnego. Teren należący do ZSBiO w Tczewie otoczony jest ogrodzeniem zabezpieczającym kompleks przed nieautoryzowanym wejściem. Aby wejść do budynku szkolnego istnieje konieczność pokonywania krótkiego odcinka schodów, utrudniona możliwości wjazdu na wózku inwalidzkim. Łatwiejszy dostęp do budynku możliwy jest od strony wewnętrznego dziedzińca stanowiącego strefę parkingową – wówczas konieczne jest pokonanie niewielkiego stopnia. Aby dostać się na pierwsze i drugie piętro budynku konieczne jest pokonanie schodów. Brak windy, budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat jednostki mieści się na parterze budynku, po prawej stronie, na końcu ciągu komunikacyjnego parterowej części budynku (za szklanym przepierzeniem wydzielającym część administracyjną jednostki).

  Na terenie szkoły zapewniono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
  i psem przewodnikiem.

  Budynki kompleksu szkolnego nie są przystosowane dla osób niesłyszących. Brak pętli indukcyjnych. (1)

  W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

  W budynku nie ma oznaczeń alfabetu brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  SKARGI I ODWOŁANIA

  Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. • Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod linkiem: https://www.rpo.gov.pl

  (1) Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne – osoba słabosłyszaca słyszy tylko sygnał pożądany.

  _________________________________________________________________________
  Deklarację dostępności sporządzono z wykorzystaniem wzoru określonego
  w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą 2018/1523”


  Komentarze

  Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

  Dodaj komentarz

  Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

  Oceny

  Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
  Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

  Brak ocen. Może czas dodać swoją?
  Wygenerowano w sekund: 0.03
  277,658 unikalne wizyty